Eredmények – 2017 Őszi Választások HGJ

2017.október 17-19, valamint október 26. között lezajlottak a rendes őszi kollégiumi választások, ahol megválasztásra került az

ELTE Hotel Griff Junior Kollégiumi Hallgatói Részegység
Diákbizottsága és a szintképviselők.

 

A Diákbizottság megválasztása
A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlott.
Az urnás szavazás folyamán 182 fő élt szavazati jogával, ez a kollégisták 29%-a – tehát a szavazást a Választási Bizottság érvényesnek nyilvánította.

Diákbizottság Elnök- és Alelnök választás: 182 szavazat érkezett be (igen: 173 db, nem: 1 db, érvénytelen: 8 db)

Lukács Richárd (elnök), Bartus Dániel (alelnök)

További DB tagok:
Bederna Sára Kata, Czinkus Renáta, Dojcsák Emese, Hombolygó Péter, Mikusi Enikő, Osváth Magdolna

Lukács Richárd és Bartus Dániel 173 pozitív és érvényes szavazattal megkapták az elnöki és alelnöki posztot. A fenti jelöltek mind megválasztásra kerültek a Diákbizottságba.

 

A szintképviselők megválasztása

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 218-226. § szerint definiált ülésen, titkos szavazással történő választási mód szerint, a kollégium választási körzeti tisztújító ülésein zajlott le.

A0 lakószint
Szintképviselő jelölt: Pethes Kálmán
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 27 (40%)
Ebből érvénytelen: 0
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 26 (összes szavazó 96%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 1

A1 lakószint
Szintképviselő jelölt: Böröndi Dávid
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 32 (43%)
Ebből érvénytelen: 1
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 31 (az összes szavazó 97%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 0

A2 lakószint

Szintképviselő jelölt: Sallay Kíra
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 22 (31%)
Ebből érvénytelen: 3
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 19 (az összes szavazó 86%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 0

A3 lakószint

Szintképviselő jelölt: Tárai Dóra
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 21 (30%)
Ebből érvénytelen: 1
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 20 (az összes szavazó 95%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 0

A4 lakószint

Szintképviselő jelölt: Szferle Tamás Áron
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 34 (46%)
Ebből érvénytelen: 2
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 30 (az összes szavazó 88%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 2

B1 lakószint

Szintképviselő jelölt: Bencsik László
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 20 (32%)
Ebből érvénytelen: 0
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 20 (az összes szavazó 100%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 0

B2 lakószint

Szintképviselő jelölt: Varga Olivér
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 19 (27%)
Ebből érvénytelen: 1
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 18 (az összes szavazó 95%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 0

B3 lakószint

Szintképviselő jelölt: Dobrovicz Boglárka
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 21 (31%)
Ebből érvénytelen: 1
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 19 (az összes szavazó 90%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 1

B4 lakószint

Szintképviselő jelölt: Tuza Benedek
A titkos szavazás során beérkezett összes szavazat száma: 19 (28%)
Ebből érvénytelen: 0
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet támogatta: 19 (az összes szavazó 100%-a)
Az érvényes szavazatok közül a jelöltet nem támogatta: 0

Pethes Kálmán, Böröndi Dávid,Sallay Kíra, Tárai Dóra, Szferle Tamás Áron, Bencsik László, Varga Olivér, Dobrovicz Boglárka és Tuza Benedek  szintképviselőnek lettek megválasztva.

HGJ: Módosított időpont

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Hotel Griff Junior Kollégiumi Hallgatói Részegység lakóit, hogy a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választások időpontja módosult.

Helyszín: ELTE Hotel Griff Junior Kollégium, 1115 Budapest, Bartók Béla út 152.

 

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § (urnás választási mód) és a 218.-226. § (kollégiumi választási kerületi tisztújító ülés) alapján fog zajlódni.

 

Jelöltállítási időszak:

2017.10.11. /szerda/ 00:00 – 2017.10.13. /péntek/ 24:00

 

A választás pontos időpontjai:

okt.17.(kedd): 19.00-22.00

okt.18.(szerda): 19.00-22.00

okt.19.(csütörtök): 17.00-20.00

okt. 26. (csütörtök): 18.00 kezdés

 

A választás menete

A HGJ DB tagjainak választásakor minden HGJ HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 205 – 217. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. A szavazás alkalmával legalább 7, legfeljebb 10 fős listák támogathatóak. A legtöbb szavazatot nyert lista tagjai nyernek diákbizottsági mandátumot. Az egyes listák esetében a választást megelőzően az elnöki programban meg kell jelölni, a lista győzelme esetén a lista mely tagja töltené be a diákbizottsági elnöki és diákbizottsági alelnöki pozíciókat. A Diákbizottság többi tagjának feladatkörére a Diákbizottsági Elnök tehet javaslatot a Diákbizottság alakuló ülésén. Az egyes feladatkörökről és azok betöltéséről a Diákbizottság egyszerű többséggel szavaz. Amennyiben a diákbizottság egy jelöltet nem fogad el, az elnök az adott feladatkörre új jelöltet állíthat.

 

Szintképviselői választás

 

  • (1) A Hotel Griff Junior Kollégiumi Hallgatói Részegység szintképviselőinek száma megegyezik a HGJ HÖK választási körzeteinek számával, a HGJ HÖK tagok által lakott lakószintek választási körzetei által megválasztott szintenkénti egy fő. (2) Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. (3) A szintképviselők tisztségüknél fogva tagjai a Kollégiumi Küldöttgyűlésnek. (4) Szintképviselőnek minden HGJ HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó harminc HGJ HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead, kivéve a HGJ DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban HGJ DB mandátumért indulnak.
    251. § A HGJ HÖK Szintképviselőinek választásakor minden HGJ HÖK tagnak a saját választási körzetében egy, át nem ruházható szavazata van. A választás a jelen Alapszabály 218 – 226. § szerint definiált ülésen, titkos szavazással zajlik a HGJ HÖK egyes választási körzeteinek Kollégiumi választási körzeti tisztújító ülésén.

 

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

 

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu

2017. Választás- HGJ

Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Hotel Griff Junior Tagkollégium lakóit, hogy a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választásokra 2017.10.17-19. között kerül sor.

 

Helyszín: ELTE Hotel Griff Junior Kollégium, 1115 Budapest, Bartók Béla út 152.

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

2017.10.11. /szerda/ 00:00 – 2017.10.13. /péntek/ 24:00

A választás pontos időpontjai:

okt.17.(kedd): 19.00-22.00
okt.18.(szerda): 19.00-22.00
okt.19.(csütörtök): 17.00-20.00

 

Jelölés érvényessége:

1 szintképviselő lakóegységenként –> emberenként 30 aláírás az adott lakószinten lakóktól az érvényességhez!
DB tagok: a kollégium lakóinak 30%-nak kell az aláírása

 

A választás menete

A HGJ DB tagjainak választásakor minden HGJ HÖK tagnak egy, át nem ruházható szavazata van, a választás a jelen Alapszabály 205 – 217. § szerint definiált urnás vagy elektronikus választási mód szerint zajlik. A szavazás alkalmával legalább 7, legfeljebb 10 fős listák támogathatóak. A legtöbb szavazatot nyert lista tagjai nyernek diákbizottsági mandátumot. Az egyes listák esetében a választást megelőzően az elnöki programban meg kell jelölni, a lista győzelme esetén a lista mely tagja töltené be a diákbizottsági elnöki és diákbizottsági alelnöki pozíciókat. A Diákbizottság többi tagjának feladatkörére a Diákbizottsági Elnök tehet javaslatot a Diákbizottság alakuló ülésén. Az egyes feladatkörökről és azok betöltéséről a Diákbizottság egyszerű többséggel szavaz. Amennyiben a diákbizottság egy jelöltet nem fogad el, az elnök az adott feladatkörre új jelöltet állíthat.

Szintképviselői választás

  1. § (1) A Hotel Griff Junior Kollégiumi Hallgatói Részegység szintképviselőinek száma megegyezik a HGJ HÖK választási körzeteinek számával, a HGJ HÖK tagok által lakott lakószintek választási körzetei által megválasztott szintenkénti egy fő. (2) Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. (3) A szintképviselők tisztségüknél fogva tagjai a Kollégiumi Küldöttgyűlésnek. (4) Szintképviselőnek minden HGJ HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében lakó harminc HGJ HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a Választási Bizottság felé lead, kivéve a HGJ DB tagjait, vagy akik az aktuális választási időszakban HGJ DB mandátumért indulnak.

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

 

HGJ elnöki program- Lukács Richárd

 

HGJ Elnök jelölőlap

HGJ Szintképviselő jelölőlap