Wi-Fi a Vezér úri Kollégiumban

Wi-Fi a Vezér úti Kollégiumban

 

A közelmúltban zajlott fejlesztési munkálatok eredményeképpen 2018. július 2-ától a Vezér úti Kollégiumban is elindult a Wi-Fi szolgáltatás, amely már az épület minden szintjén elérhető és használható. A vezeték nélküli internet használata már csak a Vezér úti Kollégiumban váratott magára, így a fejlesztések aktívan hozzájárultak ahhoz, hogy a kollégisták itt is élhetőbb és modernebb környezetben lakhassanak.

2017. Választás- VUK

 Ezúton tájékoztatjuk az ELTE Vezér úti Tagkollégium lakóit, hogy a hogy a rendes 2017. évi őszi kollégiumi választásokra 2017.10.17-19. között kerül sor.

 

Helyszín: ELTE Vezér úti Tagkollégium, 1141, Budapest, Vezér utca 112, Porta

 

A választás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabály 205.-217. § szerint definiált urnás választási mód szerint zajlik.

Jelöltállítási időszak

2017.10.11. /szerda/ 00:00 – 2017.10.13. /péntek/ 24:00

 

A választás pontos időpontjai:

okt.17.(kedd): 19.00-23.00
okt. 18.(szerda): 19.00-23.00
okt. 19.(csütörtök): 18.00-20.00

 

Jelölések érvényessége:

9 szintképviselő (1/szint) –> 5 aláírás emberenként az érvényességhez!
DB elnök+alelnök: 20 darab aláírás kell az érvényességhez!
DB tagok: 20 darab aláírás emberenként az érvényességhez!

A helyi Diákbizottság megválasztása

Az urnás választás során két szavazás zajlik. Egyrészt megválasztásra kerül a Diákbizottsági Elnök és a Diákbizottsági Alelnök. Ezen pozíciókra két fős listák választhatóak, amelyek esetében előre meg kell jelölni, a lista tagjai közül, a lista győzelme esetén ki tölti be az elnöki, és ki az alelnöki tisztséget. VUK DB elnökének és alelnökének bármely VUK HÖK tag indulhat, minden VUK HÖK tag választható, aki a jelöltállítási időszakban húsz VUK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen jelölőlapot a Helyi Választási Bizottság felé lead, illetve a Választási Bizottság felé legkésőbb a választás kezdetét megelőző 96. óráig egy programot lead. A program kötelező tartalmi elemét képezik a jelöltek tervei és elképzelései, megválasztásuk esetére. A programot a Választási Bizottság köteles az adott kollégiumi hallgatói részegység minden polgára számára írásban, igazolhatóan eljuttatni a választás megkezdését megelőző 72. óráig .A győztes lista tagjai nyerik el a diákbizottsági elnöki illetve diákbizottsági alelnöki mandátumokat. A Diákbizottság fennmaradó 7 helyére a tagok egyénenként választhatóak.

Egy személy részt vehet mind a két választáson. Azon személy, aki a két fős listák választása során mandátumot szerzett, az egyéni jelöltek sorából automatikusan kizáratik.

Szintképviselői választás

Szintképviselőnek a VUK HÖK bármely tagja indulhat, minden VUK HÖK tag választható, aki a jelölési időszakban a saját választókörzetében – ebből 9 van – lakó öt VUK HÖK tag támogató aláírásával érvényesen ellátott jelölőlapot a választási bizottság felé lead. Minden választási körzet esetében a legtöbb érvényes szavazatot kapott induló nyer szintképviselői tisztséget. A választás urnás választási mód szerint zajlik.

További információ és kérdés esetén keressétek a Választási Bizottságot:

Kelemen Kamilla, Választási Bizottság elnöke

Horvát Miklós, Választási Bizottság alelnöke

valasztas@kolhok.elte.hu 

 

VUK elnöki program- Petró Marcell

 

VUK Elnök jelölőlap

VUK Diákbizottsági tag jelölőlap

VUK Szintképviselő jelölőlap